Feedback

Fill in our 3-minutes satisfaction survey
Start

Основният екип на EREK

EREK е инициатива на Европейската комисия и се изпълнява от консорциум от организации, които включват Technopolis Group, VDI Zentrum Ressourceneffizienz (Германия), WRAP (Обединено кралство), Motiva (Финландия), Enviros (Чехия), WAAT и Arctik (Белгия).