За нас

EREK - Вашата отправна точка за постигане на конкурентоспособност на бизнеса чрез ресурсна ефективност

Европейският център за знания в областта на ресурсната ефективност (накратко EREK) е тук, за да помогне на европейските компании, особено МСП, да спестят разходи за енергия, материали и вода. Ние осигуряваме инструменти, информация и възможности за бизнеса, които Ви показват нови и по-добри начини да бъдете ефективни по отношение на ресурсите и да се възползвате от бизнес модели на кръгова икономика, които превръщат отпадъците в актив.

Ползите от инструментите и услугите на EREK за МСП са следните:

 • Достъп до информация за най-добрите налични технологии и бизнес модели
 • По-добър контрол на разходите за енергия, вода и материали
 • Проверки на съответствието във връзка с предстоящи нормативни актове
 • По-малка зависимост от доставчици
 • Демонстриране на възвращаемост на инвестициите при внедряване на мерки за ресурсна ефективност
 • Информация относно източници на финансиране и доставчици на технологии
 • Помощ за изграждане на „зелен“ имидж, който дава възможност за насочване към нови сегменти от клиенти

EREK предлага следните помощни средства за МСП:

 • Пособия и инструменти, за да могат предприятията да оценят своя потенциал за икономии
 • Достъп до най-актуална международна информация, технически експертен опит и практики в областта на ресурсната ефективност
 • Работни срещи за изграждане на капацитета и събития за създаване на контакти
 • Възможности за онлайн обучение, провеждано от експерти по ресурсна ефективност
 • Преглед на отворените актуални програми за подкрепа на европейско, национално и регионално ниво
 • Актуална информация за професионални събития в общността

Конкретните дейности включват:

 • Европейски инструмент за самооценка на ресурсната ефективност за МСП - каталог от мерки за подобряване на ресурсната ефективност, европейска база данни с информация относно ресурсната ефективност
 • Онлайн платформа на EREK
 • Структурирана информация за най-добрите практики в областта на ресурсната ефективност - новини, тенденции и информация за програми за подкрепа
 • База данни и контролирана европейска мрежа от национални и регионални организации, предлагащи подкрепа за МСП за мерки за ресурсна ефективност
 • Работни срещи за изграждане на капацитета и за обучение
 • Информационни ресурси, експертен опит и споделяне

Кои сме ние?

EREK е инициатива на Европейската комисия и се изпълнява от консорциум от организации, които включват Technopolis Group, VDI Zentrum Ressourceneffizienz (Германия), WRAP (Обединено кралство), Motiva (Финландия), Enviros (Чехия), WAAT и Arctik (Белгия).