Разгледайте нашето съдържание и намерете най-доброто за Вас!

Открийте

решения за Вашите проблеми, свързани с енергията, материалите, водата и отпадъците

Намалете

разходите си и започнете да пестите

Надминете

останалите от Вашия сектор

Проверете програмите за подкрепа на ресурсната ефективност и базата данни с инструменти на EREK

Нашият опит

EREK предоставя услуги както на бизнеса, така и на организациите за подкрепа на бизнеса. Благодарение на усилията и знанията на всеки член на EREK, предприятията получават достъп до ключови инструменти и източници на информация, като освен това могат да се свържат с експерти на местно ниво. Ако сте организация за подкрепа, можете да се присъедините към мрежата на EREK, за да дадете своя принос към дейностите на центъра и за да се възползвате от натрупания актуален експертен опит в областта на ресурсната ефективност.